Sri Vishnu sahasranamam chanting

Date: Every Saturday
Time: 10:00 AM – This week only

Sri Vishnu Sahasranama parayana chanting followed by Hanuman Chalisa.